KinderCampus is een basisschool in HIlversum voor ervaringsgericht onderwijs
  
  
  
Beschrijving
  
  
1
  
2
  
3
  
4
  
5

KinderCampus: Samen Ontdekken & Ondernemen

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​De KinderCampus is een basisschool in Hilversum waar leerlingen leren door zelf te ontdekken en samen te ondernemen. Een typische KinderCampus leerling ontwikkelt een goed zelfbeeld​, toont eigen initiatief en is ondernemend ingesteld. De school heeft veel aandacht voor duurzaamheid.

Brede ontwikkeling ook na schooltijd

​De KinderCampus staat voor een brede ontwikkeling en een rijke leeromgeving; ook na schooltijd. Uniek aan de Kindercampus is dat het een eigen voor- en naschoolse opvang ​heeft. 

Thematisch werken in de middagen

Leren op de KinderCampus is gebaseerd op het principe van ervaringsgericht onderwijs. In het ochtendprogramma ligt de nadruk op taal en rekenen, in de middag staan cultuur, sport, natuur & techniek centraal in de middagen.​

​​

Thema's

Er wordt gewerkt vanuit thema’s; het onderwijs wordt in samenhang aangeboden.​ De KinderCampus is gehuisvest in een prachtig nieuw schoolgebouw en recent is ook de speelplaats vernieuwd met onder meer een speelschip waar zowel de jonge kinderen als oudere leerlingen samen​ in kunnen spelen en klimmen en dat is precies waar de Kin​derCampus voor staat.


​​​​​​​​ 

De KinderCampus is a primary school in Hilversum where learning is facilitated through discovery and cooperation.  A student at the KinderCampus develops a good self-esteem, shows initiative and is willing to try new things.​​​​​​