Groepen

​​​
Groepen en hun coaches:
​Groep 1/2 (geel) : Lidwien
Groep 1/2 (oranje): Saskia en Helen
Groep 3/4 (paars): Caroline en Daisy
Groep 4/5 (blauw): Marion en Suzanne
Groep 6/7 (groen): Jacqueline
Groep ​8 (rood): Carolien
Kindjeslokaal.jpg