Directie en bestuur

​​​​​​Directie​

De directie wordt gevoerd door Annette Pronk (directie@kindercampus.nl). Annette ​ is telefonisch te bereiken op 035-6469421​ en per mail op: directie@kindercampus.nl

​Bestuur
De KinderCampus werkt op het gebied van bestuur en management samen met andere scholen in het primair onderwijs en voortgezet onderwijs in het Gooi. Samen vormen deze scholen Alberdingk Thijm Scholen.

Het onderwijsbestuur van Alberdingk Thijm Sc​holen vormt het gezag van de scholen. Controle op het bestuur vindt plaats door het koepelbestuur. Klik hier voor meer informatie over:

bestuur e​n toezicht​