Schooltijden

Op de KinderCampus wordt gewerkt met een continurooster. Dit houdt in dat alle kinderen tussen de middag op school blijven eten. Het is de bedoeling dat kinderen hier zelf brood en drinken voor meenemen. Na het eten spelen alle kinderen een half uur buiten. Uiteraard is het voor jonge kinderen, die net op school komen, mogelijk om (in overleg) eerst halve dagen naar school te gaan.

De schooltijden zijn als volgt:
Maandag:  8.30 -14.45 uur
Dinsdag 8.30 -14.45 uur
Woensdag 8.30 -12.30 uur
Donderdag 8.30 -14.45 uur
Vrijdag * 8.30 -14.45 uur *

* vrijdag: 8.30-12.00 uur (voor kinderen in de onderbouw), vrijdag 8.30-14.45 uur (voor kinderen in de midden- en bovenbouw)

 
 

​Vanaf 8.15 uur zijn de deuren van de KinderCampus open en kunnen kinderen en ouders naar binnen. Ouders kunnen tot 8.45 uur samen met hun eigen kind iets doen in een atelier: het werk van het kind bekijken, samen een boek lezen, een schilderij maken of....

Vanaf 8.45 uur zijn ouders welkom in de ouderruimte, waar een kop koffie gedronken kan worden met andere ouders en waar achtergrondliteratuur rondom opvoeding, onderwijs en kinderopvang aanwezig is. Aan het begin van het schooljaar krijgen de ouders een jaarrooster uitgereikt waarop alle vrij dagen, schoolvakanties en studiedagen op staan aangegeven. Dit rooster is opgenomen in de onderwijs- en opvanggids.