Downloads

​​​​​De kwaliteit en toezicht van BSO de KinderCampus is op dezelfde manier geregeld als andere buitenschoolse opvangcentra. Hieronder een overzicht van de beleids​documenten:


1. Voorwaarden

CV BSO KC juli 2017 (3).pdf

​2. Pedagogisch Beleid​​

Pedagogisch Beleidsplan BSO KC jan 2019.pdf

3. Beleidsplan veiligheid en gezondheid

Beleidsplan Veiligheid en Gezondheid BSO Kindercampus maart 2019.pdf

​3. Inspectierapport​

Inspectierapport februari 2019.pdf

​​4. Klachtenregeling

Intern Klachtenreglement KC.pdf