Downloads

​​​De kwaliteit en toezicht van BSO de KinderCampus is op dezelfde manier geregeld als andere buitenschoolse opvangcentra. Hieronder een overzicht van de beleids​documenten:


1. Voorwaarden

AV BSO KC 2016.pdf​​​

​2. Pedagogisch Beleid​

Pedagogisch beleidsplan januari 2017.pdf

​3. Inspectierapport​

Inspectierapport GGD van 13-02-2017.pdf

​​4. Klachtenregeling

Intern Klachtenreglement KC.pdf

Klachtenvrijbrief_KK_2015_525.pdf

Openbaar jaarverslag klachten 2015 website.pdf