buitenschoolse opvang in Hilversum

Voor- en naschoolse Opvang

​​​​​​​​​​Op zoek naar kleinschalige buitenschoolse opvang?

De bso van basisschool KinderCampus biedt kleinschalige opvang voor en na schooltijd vijf dagen per week. De ervaring leert dat kinderen met veel plezier naar de BSO gaan en deze tijd van de dag daadwerkelijk anders beleven dan de schooluren. Daarnaast zullen muziek- en sportactiviteiten worden aangeboden op de bso.

De buitenschoolse opvang KinderCampus biedt:

​- 1000 m2 buitenruimte met speeltoestellen, voetbalkooi, en moestuinen
- Activiteiten gericht op sport en muziekonderwijs op de locatie 
- Maximaal 2 groepen: onderbouw en bovenbouw
- Twee - vier begeleiders per groep

 
​Tarief

Het uurtarief is op een reguliere schooldag 6,25 euro per uur en op korte schooldagen: 5,95 euro per uur. ​​ Leerlingen die niet op de KinderCampus zitten zullen door de medewerkers ​naar de Bontekoestraat worden gebracht. De voor- en naschoolse opvang is 50 weken in het jaar open.  

Register Kinderopvang

BSO de KinderCampus is geregistreerd bij het Landelijk Register Kinderopvang. Ouders kunnen aanspraak maken op ​Kinderopvangtoeslag. Het LRK-nummer is: 371369228​​

Contract: vast en flexib​el

Er kan gekozen worden voor een vast contract of een incidenteel contract voor zowel school- als vakantieweken (mits er voldoende ruimte is). Ook is er de mogelijkheid gebruik te maken van de buitenschoolse opvang tijdens studiedagen.

Voorschoolse opvang

De voorschoolse opvang (VSO) start om 07.00 uur tot 08.30 uur. Er is tijd om te ontspannen een boekje te lezen, een spelletje te spelen of iets anders rustig. Wanneer de schooldeuren open gaan om 08.15 uur worden de kinderen naar de groep gebracht. Hier kan nog kort iets samen gedaan worden, totdat de school begint. Op dit moment bieden wij vier ochtenden aan, alle schooldagen behalve woensdag.​

​Buitenschoolse opvang

Wanneer de school uit is worden de aangemelde kinderen naar de buitenschoolse opvang (BSO) gebracht door de pedagogische medewerkers. Dit is de plek voor kinderen om na een drukke schooldag lekker te ontspannen en leuke dingen te doen. En het voordeel is dat de kinderen bekend zijn met de locatie, waardoor het meteen vertrouwd is.De kinderen beginnen de middag met een hapje en drankje, daarna kunnen de kinderen aan de slag. Per dag worden er verschillende activiteiten aangeboden. Denk aan lekker bewegen, gezellig knutselen, een spannende experiment of iets smakelijks koken. 

Thema’s​

De activiteiten worden aangeboden aan de hand van het thema dat schoolbreed loopt, maar soms kiest de BSO een eigen thema waarmee op verschillende gebieden activiteiten worden aangeboden. Welke activiteiten er per week zijn wordt vooraf via de email bekend gemaakt. Hebben de kinderen zin om – binnen kaders - zelf iets te ondernemen, dat kan natuurlijk ook!​

​Brede school activiteiten
De BSO KinderCampus biedt brede school activiteiten aan. Er wordt voor vervoer gezorgd voor de kinderen van de BSO die graag mee willen doen aan. De ervaring leert dat kinderen met veel plezier naar de BSO gaan en deze tijd van de dag daadwerkelijk anders beleven dan de schooluren. ​

​Aanmelden 

 Wilt u uw zoon/dochter aanmelden en/of ​ meer weten over de mogelijkheden, de voorwaarden en/of de kosten van de opvang? Dan kunt u contact opnemen met ons: Bso@kindercampus.nl / Tel​.: 06 1233 1056.​ ​

Oudercommissie

De BSO KinderCampus heeft een eigen oudercommissie.​