Medezeggenschap

​​​De leden van de MR zijn dit schooljaar :

Namens de ouders : Christine Wilhelmus, Sebas van Hemert en Sanne de Jong
Namens het team: Jacqueline Leferink, Petra van der Steeg en Melbina Hodžić. In de GMR worden wij vertegenwoordigd door Jacqueline Leferink. Wij vergaderen ongeveer zes keer per jaar.  


De MR stelt zich voor…

De MedezeggenschapsRaad van de KinderCampus stelt zich voor! De MR is hét orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel. Het personeel is vertegenwoordigd door Jacqueline, Petra en Melbina. De ouders door Christine, Sebas en Sanne.

De MR heeft als doel dat de school kwalitatief onderwijs biedt en denkt positief kritisch mee met het beleid en de besluitvorming binnen de school. Via ons, kunt u dus meepraten over beslissingen die u aangaan! Wilt u iets met ons delen of heeft u een tip voor ons, schiet ons gewoon aan in de gang of stuur een mailtje naar mr@kindercampus.nl .

Wij stellen ons graag aan u voor:

Ik ben Christine Wilhelmus, getrouwd met Paul en moeder van Joep (4) en Imme (3). Ik ben een geboren en getogen Friezin en al mijn slechte eigenschappen heb ik natuurlijk daaraan te danken, maar ik heb mijn accent dan weer wel aardig weg weten te werken :) Ik heb arbeids- en organisatiepsychologie gestudeerd in Groningen en Utrecht en ben nu acht jaar werkzaam op het hoofdkantoor van NS. Anderhalf jaar geleden zijn we vanuit Utrecht naar Hilversum verhuisd, we wonen nu met heel veel plezier in de Siriusstraat. We hebben heel bewust voor de KinderCampus gekozen voor onze kinderen, het ervaringsgericht onderwijs spreekt ons enorm aan. Door lid te zijn van de MR kan ik een bijdrage leveren aan de gezonde en stabiele basis van de KinderCampus. Daarbij vind ik het belangrijk dat wij als oudergeleding ook echt namens alle ouders spreken. Ik werk fulltime en ben daarom overdag niet vaak op school te vinden, maar spreek me tijdens het halen of brengen of bij speciale gelegenheden gerust aan!

Ik ben Melbina en de meeste ouders kennen me al. Ik ben op kantoor te vinden de meeste dagen of dagdelen van de week. Inmiddels werk ik 9 jaar lang op de Kindercampus en bij de school was ik ook als ouder betrokken. Mijn dochter heeft twee jaar geleden de Kindercampus verlaten nadat zij hier 7 jaar lang met veel plezier naar school ging. Ik ben iemand die veel om waarden en normen geeft, de medemens belangrijk vindt en bewust van het feit is dat het leven en alles eromheen niet vanzelfsprekend is. Verder ben ik een harde werker en stel hoge eisen  aan mijzelf en de mensen om me heen. In januari vorig jaar ben ik lid van MR geworden uit overtuiging dat ik met mijn inzet in MR de nuttige bijdrage kan leveren bij de processen die invloed hebben op de ontwikkeling van onze school.

Mijn naam is Sebas van Hemert. Als vader van Jonas (groep 7), Asa (groep 4) en Nova (2 jaar, "pre KinderCampus") ben ik regelmatig 's ochtends op de KinderCampus te vinden. Ettelijke malen in de week onderneemt mijn echtgenote Bregje of ik de hectische route Kortenhoef - Hilversum vv. Niet omdat we in landelijke Kortenhoef geen scholen hebben, maar omdat de KC goed past bij de kinderen die Jonas en Asa zijn. Om de waarden en normen van de KC te waarborgen en te versterken is de MR een belangrijk orgaan, het is eigenlijk het enige gremium waarin de ouders directe invloed kunnen uitoefenen op het beleid. Namens de MR KC heb ik samen met Jacqueline Leferink zitting in de Gemeenschappelijke MR van de AT Stichting. Zelf ben ik werkzaam bij de Gemeente Soest als consulent Informatiebeheer en ben ik voorzitter van de Ondernemingsraad.

Ik ben Jacqueline Leferink en sinds 1 augustus 2005 in de Bovenbouw van de KinderCampus werkzaam. In de jaren voor de KinderCampus heb ik voornamelijk gewerkt op scholen met vernieuwende onderwijsvormen. Ik werd getipt dat er een Basisschool opgericht werd in Hilversum, waar zou worden uitgegaan van ErvaringsGericht Onderwijs. In het eerste jaar van de KinderCampus ben ik een kijkje gaan nemen. Mijn interesse was gewekt. Thuisgroepen, ateliers, betrokkenheid en welbevinden van kinderen en ouders, autonomie en initiatieven van kinderen spraken mij bijzonder aan. In het tweede jaar kreeg ik de kans om te komen werken op de KinderCampus. Inmiddels ben ik ruim tien jaar verder en vele mooie herinneringen rijker. De KinderCampus heeft al veel bereikt. Sinds dit schooljaar 2014-2015 zit ik namens de Personeelsgeleding van de KinderCampus in de MR. In ons nieuw  schoolgebouw wil ik samen met kinderen, ouders en team verder bouwen aan de KinderCampus.

 

Ik ben Petra van der Steeg, coach van groep 3-4. Ik ben  33 jaar werkzaam in het vernieuwingsonderwijs waarvan 9 jaar op de KinderCampus. De MR is een belangrijk orgaan binnen de school waar naast ouders ook een aantal teamleden aan deelnemen. Binnen de MR mag je meedenken en praten over wat er op school gebeurd en daardoor creeer je een draagvlak voor een schoolbeleid.  Deze  samenwerking tussen ouders en team vind ik van groot belang voor een gezonde school.​

Ik ben Sanne de Jong, moeder van Meis (groep 2) en Tom (peuter). Via vele omzwervingen ben ik weer 'back to my roots' en woon ik samen met Joost en de kinderen aan de Eikbosserweg. Al ruim 8 jaar ben ik werkzaam bij de NCOI Groep (die van die stok? Ja die!) en geef ik leiding aan een aantal merken, waaronder Scheidegger en Schoevers. Ik vind het erg leuk om betrokken te zijn bij de school waar mijn kind een groot en belangrijk deel van haar leven vertoeft. De MR als orgaan vind ik interessant omdat je hier juist de 'achterkant' ziet en ervaart van de school en werkelijk invloed hebt. De achterkant die de coaches zo goed mogelijk moet faciliteren en mede bepalend is voor de kwaliteit van het onderwijs. Wat ik belangrijk vind is dat de identiteit en mooie waarden van de KC optimaal uitgedragen worden en het onderwijs voeden.

Vriendelijke groeten,

Namens de MR,

Sanne de Jong

Voorzitter

 
 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Onze school valt onder het bestuur van de stichting Alberdingk Thijm Scholen. Dit bestuur overlegt enkele keren per jaar met de GMR. De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen uit de medezeggenschapsraden van de scholen die deel uitmaken van Alberdingk Thijm Scholen. Iedere school vaardigt uit zijn MR één ouder en één teamlid af. De GMR geeft advies en/of instemming aan voornemens en besluiten op stichtingsniveau. Het jaarverslag van de GMR ligt ter inzage op school. U kunt een kopie van het jaarverslag opvragen bij de schooldirecteur.