Medezeggenschap

​​​​De leden van de MR zijn dit schooljaar :

Namens de ouders : Julia Sol en Ruby​​ Beijer
Namens het team: Jacqueline Leferink, Suzanne Ewald. 

In de GMR worden wij vertegenwoordigd door Jacqueline Leferink en Ruby Beijer. Wij vergaderen ongeveer zes keer per jaar.  


De MR stelt zich voor…

De MedezeggenschapsRaad van de KinderCampus stelt zich voor! De MR is hét orgaan waarin de diverse groepen die in de school aanwezig zijn, worden vertegenwoordigd. De MR spreekt voor zowel ouders als personeel. Het personeel is vertegenwoordigd door Jacqueline en Suzanne. De ouders door Julia en Ruby.

De MR heeft als doel dat de school kwalitatief onderwijs biedt en denkt positief kritisch mee met het beleid en de besluitvorming binnen de school. Via ons, kunt u dus meepraten over beslissingen die u aangaan! Wilt u iets met ons delen of heeft u een tip voor ons, schiet ons gewoon aan in de gang of stuur een mailtje naar mr@kindercampus.nl .

Wij stellen ons graag aan u voor:

Mijn naam is Julia Sol-Nieuwhoff. Vorig jaar ben ik met mijn man Johan en dochter Anne (groep 1) vanuit Amsterdam verhuisd naar Hilversum. Ook met mijn werk ben ik naar Hilversum verhuisd en werk ik als jurist op een advocatenkantoor. We gingen in Hilversum al gauw op zoek naar een school waar wij ons prettig bij voelen en waar de nadruk niet alleen op het leren ligt, maar gericht is op het welbevinden van de kinderen en een breed en ook creatief lesaanbod heeft. We hebben dan ook heel bewust gekozen voor de KinderCampus en niet voor de school om de hoek. In Amsterdam heb ik in een oudervereniging gezeten van een school in oprichting en vlak na de oprichting. Vanwege onze verhuizing, is onze dochter daar niet naar school gegaan en hebben we onze draai gevonden op de KinderCampus! Via de MR kunnen wij als ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school en door lid te zijn van de MR kan ik namens de ouders een bijdrage leveren aan het waarborgen van de waarden van de KinderCampus en het bieden van een stabiele basis. Ik zit in de MR namens alle ouders van de school, dus aarzel niet en spreek mij vooral aan als je mij op school ziet!

Mijn naam is Ruby Beijer, moeder van Rowan (blauwe groep) en Kiran (paarse groep). Met veel plezier neem ik deel aan de MR van de KinderCampus in de hoop een positieve bijdrage te leveren aan wat er zich afspeelt binnen en rondom de school!

​​

Ik ben Jacqueline Leferink en sinds 1 augustus 2005 in de Bovenbouw van de KinderCampus werkzaam. In de jaren voor de KinderCampus heb ik voornamelijk gewerkt op scholen met vernieuwende onderwijsvormen. Ik werd getipt dat er een Basisschool opgericht werd in Hilversum, waar zou worden uitgegaan van ErvaringsGericht Onderwijs. In het eerste jaar van de KinderCampus ben ik een kijkje gaan nemen. Mijn interesse was gewekt. Thuisgroepen, ateliers, betrokkenheid en welbevinden van kinderen en ouders, autonomie en initiatieven van kinderen spraken mij bijzonder aan. In het tweede jaar kreeg ik de kans om te komen werken op de KinderCampus. Inmiddels ben ik ruim tien jaar verder en vele mooie herinneringen rijker. De KinderCampus heeft al veel bereikt. Sinds dit schooljaar 2014-2015 zit ik namens de Personeelsgeleding van de KinderCampus in de MR. In ons nieuw  schoolgebouw wil ik samen met kinderen, ouders en team verder bouwen aan de KinderCampus.

Ik ben Suzanne Ewald, 40 jaar, getrouwd met Bram en moeder van Hannah (2). Ik werk al vanaf het begin op de Kindercampus. Eerst als onderwijsassistent en in de BSO. In het tweede jaar ben ik de PABO gaan doen en ben ik als leerkracht aan de slag gegaan. Ik werk nog steeds met veel plezier op de Kindercampus. Inmiddels heb ik bijna alle groepen gezien en werk ik in groep 3/4 en groep 5/6. Ik vind het belangrijk om het personeel te vertegenwoordigen en samen met de ouders in de MR schoolbeleid te maken. Ik hoop dat met veel enthousiasme te kunnen doen de komende tijd! 


Vriendelijke groeten,

Namens de MR,

Julia Sol

Voorzitter

 
 
De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Onze school valt onder het bestuur van de stichting Alberdingk Thijm Scholen. Dit bestuur overlegt enkele keren per jaar met de GMR. De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen uit de medezeggenschapsraden van de scholen die deel uitmaken van Alberdingk Thijm Scholen. Iedere school vaardigt uit zijn MR één ouder en één teamlid af. De GMR geeft advies en/of instemming aan voornemens en besluiten op stichtingsniveau. Het jaarverslag van de GMR ligt ter inzage op school. U kunt een kopie van het jaarverslag opvragen bij de schooldirecteur.