Leerlingen die meer uitdaging nodig hebben kunnen in aanmerking komen voor de Columbusgroep

Columbusgroep

​​​De Columbusgroep is een groep voor kinderen die extra uitdaging nodig hebben. Er zijn twee verschillende Columbusgroepen: één voor de jongste kinderen (groep 2-4/5) en één voor de oudsten (groep 5-8) De Columbusgroepen komen eens per week bij elkaar. In de Columbusgroep staat het “leren leren” centraal. De Columbusgroepen worden geleid door een gespecialiseerde leerkracht. Kinderen leren hier hoe ze onderzoek moeten doen aan de hand van het stellen van onderzoeksvragen. In de jongste groep wordt hier groepsgewijs aan gewerkt,

Gastlessen en leren presenteren

In de oudste groep stellen kinderen zelf of in kleine groepjes de onderzoeksvragen en leren ze hoe ze dat onderzoek verder aan kunnen pakken. De kinderen leren bronnenonderzoek doen met behulp van boeken en internet, maar krijgen ook andere manieren aangereikt, zoals het bevragen van een deskundige of het bekijken van documentaires passend bij het onderwerp. Binnen ieder thema wordt een deskundige uitgenodigd. Afgelopen schooljaar waren dat bijvoorbeeld een arts erfelijkheidsleer, een onderzoeksjournalist en een geschiedenisstudent. Ook heeft de oudste groep eens een les scheikunde gevolgd op een middelbare school. Na het onderzoek presenteren de kinderen de uitkomsten aan elkaar (met behulp van PowerPoint of Prezi) of door het maken van een filmpje, een spel, een quiz of een tentoonstelling. Eigen initiatief en creativiteit van kinderen wordt hierin gestimuleerd. Kinderen van de Columbusgroep krijgen opdrachten mee, die in het weekcontract opgenomen worden. In de groepen kunnen ze, naast het groepswerk, aan deze opdrachten verder werken.