Basisschool KinderCampus biedt veel aandacht aan taal, rekenen, lezen en schrijven.

Basisvakken

​​​​​​In de groepen 1 en 2 komen de kinderen op een speelse en natuurlijke manier in aanraking met taal-, reken- en schrijfsituaties binnen de thema’s. Via spelvormen, afwisselende spelhoeken en het tekenen en (samen) schrijven van eigen teksten leren de kinderen de basisbeginselen van lezen, schrijven en rekenen. Er wordt dagelijks voorgelezen en er vinden in de kringen taal- en rekenspelletjes plaats. Verschillende materialen worden ingezet ter voorbereiding op het schrijven. Zodra kinderen er aan toe zijn, wordt het lees- en/of rekenproces verder in gang gezet. Ze starten dan met aanvankelijk lezen, schrijven en/of rekenen. Vanaf groep 3 starten alle kinderen met gerichte instructies op het gebied van lezen, schrijven, spelling en rekenen, waarbij kinderen die ongeveer hetzelfde niveau hebben, bij elkaar gegroepeerd zijn. De opdrachten die ze gedurende een week moeten maken, staan omschreven in het (dag/week)contract.

We maken hierbij gebruik van de volgende methodes:

Technisch lezen: Lijn 3. Voor kinderen die extra ondersteuning hierbij nodig hebben, maken we gebruik van Bouw, Connect- en Ralfilezen. Begrijpend lezen: Nieuwsbegrip (groep 4 t/m 8). Spelling: Spelling op Maat (vanaf groep 4), Taal op Maat vanaf groep 4, Taalzee (www.taalzee.nl) Handschriftontwikkeling: Novoskript (groep 3), Mijn eigen handschrift (groep 4 t/m 8) Rekenen: Alles Telt Q ( groep 1 t/m 7), Reken Zeker: groep 8. Rekentuin (www.rekentuin.nl) 

Voor Rekentuin en Taalzee krijgen kinderen van de KinderCampus vanaf groep 3 een eigen account, waarmee ze ook thuis rekenen en spelling kunnen oefenen. Deze programma’s passen zich aan aan het niveau van het kind. Het is daarom belangrijk om het kind het zelf te laten spelen en niet voor te zeggen, omdat het dan te moeilijk wordt. Wel is het motiverend voor kinderen als ze het thuis eens kunnen laten zien en kunnen ouders hun kind stimuleren er thuis op te oefenen.

​ ​​