In de middagen van de KinderCampus is aandacht voor creativiteit, techniek, sport, spel en werken in de natuur.

Rijke leeromgeving en Cultuur

In de middagen worden in de groepen en soms groep overstijgend​ diverse thematische activiteiten aangeboden. Kinderen kiezen, in overleg met de coach, een activiteit passend bij hun leerproces. In de middagateliers is aandacht voor creativiteit, techniek, sport, spel en werken in de natuur. Ook is er altijd de mogelijkheid om stil te werken. De leeromgeving is zo ingericht dat de kinderen geprikkeld worden om te ontdekken en te leren, rijke leeromgeving.

​​Cultuur

De KinderCampus heeft veel aandacht voor creativiteit en cultuur. Niet alleen komt dat uitgebreid aan bod in de middagen ook aansluitend in de buitenschoolse opvang krijgt dit veel aandacht. En elk jaar heeft de school een culturele avond waar iedereen zijn/haar talent kan laten zien.

​​