Kindercampus peuteropvang in HIlversum

KinderCampus peuteropvang

KinderCampus in Hilversum biedt naast basisonderwijs, voor- en naschoolse opvang nu ook peuteropvang. Hiermee is de KinderCampus een voorziening voor kinderen van 2 tot 12 jaar. De peuteropvang is geopend van 08.45 uur – 11.45 uur. En er is plek voor maximaal 16 kinderen.


Peuteropvang

We starten met twee ochtenden per week voor kinderen vanaf 2 jaar vanuit de missie en visie die aansluit op de school: "Kinderen worden op de KinderCampus gestimuleerd tot activiteiten waarbij verbondenheid met zichzelf, met elkaar en met hun omgeving, van groot belang is, opdat ze opgroeien als volwaardige, kritische en verantwoordelijke wereldburgers."

Duurzaam

De peuteropvang is gevestigd in een nieuw duurzaam gebouw dat volledig voldoet aan de wettelijke eisen rondom luchtkwaliteit en veiligheid. Er is een ruime speelplaats met aantrekkelijke speeltoestellen. Er zijn ervaren en gediplomeerde beroepskrachten aanwezig en er is een uitstekende aansluiting bij de school en buitenschoolse opvang.


Pedagogisch beleid

Alles over onze pedagogisch beleid kunt u in ons Pedagogisch beleidsplan lezen.

Pedagogisch Beleidsplan PSZ  f​eb 2018.pdf

Klachtenregeling

KinderCampus heeft een​ intern klachtenregelment opgesteld.

Intern Klachtreglement KC.pdf

Inspectierapport

Hilversum peuteropvang Kindercampus kdv, november 2017.pdf

Hilversum Kindercamp​us onderzoek voor registratie.pdf

Inschrijfformulier

Inschrijfformulier psz Kindercampus.pdf


Kinderopvangtoeslag

Onze peuteropvang is geregistreerd bij Landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen en is dus is uitermate geschikt voor de gezinnen die recht op de kinderopvangtoeslag hebben. Gezinnen die geen recht op de kinderopvangtoeslag hebben krijgen korting op de uurprijs.

Locatie

A: Willem Bontekoestraat 34 1212 CB Hilversum
T: 035 - 646 94 21 
E: peuteropvang@kindercampus.nl