Kindercampus peuteropvang in HIlversum

KinderCampus peuteropvang

​​Bent u op zoek naar peuteropvan​g? De peuteropvang van de KinderCampus in Hilversum is drie ochtenden geopend van 08.45 uur – 11.45 uur. En er is plek voor maximaal 16 kinderen. De peuteropvang bevindt zich op de begane grond van de school en heeft de beschikking over een ruime speelzaal en een apart buitenterrein om te spelen.


Peuteropvang

We zijn drie ochtenden per week open voor kinderen vanaf 2 jaar vanuit de missie en visie die aansluit op de school: "Kinderen worden op de KinderCampus gestimuleerd tot activiteiten waarbij verbondenheid met zichzelf, met elkaar en met hun omgeving, van groot belang is, opdat ze opgroeien als volwaardige, kritische en verantwoordelijke wereldburgers."

Duurzaam

De peuteropvang is gevestigd in een nieuw duurzaam gebouw dat volledig voldoet aan de wettelijke eisen rondom luchtkwaliteit en veiligheid. Er is een ruime speelplaats met aantrekkelijke speeltoestellen. Er zijn ervaren en gediplomeerde beroepskrachten aanwezig en er is een uitstekende aansluiting bij de school en buitenschoolse opvang.

Locatie

A: Willem Bontekoestraat 34 1212 CB Hilversum
T: 035 - 646 94 21 
E: peuteropvang@kindercampus.nl

Inschrijfformulier

Download het inschrijfformulier

ATS Peuteropvang Inschrijfformulier

​​Kinderopvangtoeslag

Onze peuteropvang is geregistreerd bij Landelijk register kinderopvang en peuterspeelzalen en is dus is uitermate geschikt voor de gezinnen die recht op de kinderopvangtoeslag hebben. Gezinnen die geen recht op de kinderopvangtoeslag hebben krijgen korting op de uurprijs.


Pedagogisch beleid

Alles over onze pedagogisch beleid kunt u in ons Pedagogisch beleidsplan lezen

Pedagogisch Beleidsplan PSZ juli 2018.pdf

​Klachtenregeling

KinderCampus heeft een​ intern klachtenregelment opgesteld.

Intern Klachtreglement KC.pdf

Inspectierapport

Inspectierapport mei 2018.pdf